تفاوت اجاقگاز القایی با اجاقگاز المنتی

تفاوت اجاقگاز القایی با اجاقگاز المنتی

اجاق برقی القایی با اجاق برقی المنتی چه تفاوتی دارد ؟

اجاق برقی القایی :
در اجاق برقی القایی از خاصیت الکترومغناطیس استفاده می شود و باید میدان مغناطیسی بین ظرف مورد نظر و شعله اجاق ایجاد گردد .
در نتیجه ، برای اجاق برقی القایی نمی توان از هر ظرفی استفاده نمود و تنها میتوان از ظروف رسانا استفاده کرد .
مزیت اجاق برقی القایی نسبت به المنتی :
1 . به جز محل شعله سایر قسمت های اجاق سرد است و به راحتی با دست می توان آن را لمس نمود و دست ما نمیسوزد .
2 . با توجه به خاصیت و عملکرد اجاق برقی القایی ، توان مصرفی آن از اجاق برقی المنتی کمتر است .
 
اجاق برقی
 
اجاق برقی المنتی :
در اجاق برقی المنتی شعله  و انتقال حرارت آن مستقل از ظرف مورد استفاده عمل میکند . در این نوع اجاق به دلیل اینکه کل صفحه اجاق برقی گرم می شود اگر صفحه را لمس کنید دست شما خواهد سوخت .
همچنین ذکر این نکته ضروری است که پس از خاموش کردن این نوع اجاق برقی مدت زمانی میگذرد تا اجاق سرد شود .
برای راحتی درک این موضوع می توانید عملکرد این نوع اجاق برقی را با هیتر هایی که برای گرم کردم محیط استفاده می کنید ، مقایسه کنید .
مزیت اجاق برقی المنتی نسبت به القایی :
1 . از هر ظرفی برای آشپزی می توان استفاده نمود .
2 . میزان توان شعله مستقل از جنس ظرف مورد استفاده است .
منبع:ایگالیا

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت