آلتون

آلتون

مقایسه کالا (0)


اجاقگاز رومیزی آلتون استیل IS521

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل IS521

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل IS521ابعاد خارجی :  92×52 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر شبکه چدنی لولایی جنس بدنه اجاق استیل دارای پوشش آسان تمیز شونده و روغن گی..

45,570,000 ریال قیمت بدون مالیات: 45,570,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل IS523

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل IS523

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل IS523ابعاد خارجی :  92×52 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر واسطه شبکه چدنی  و دارای سپر حرارتیجنس بدنه اجاق استیل دارای پوشش آسان تم..

44,640,000 ریال قیمت بدون مالیات: 44,640,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل ISG522

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل ISG522

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل ISG522ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر شبکه چدنی  و سپر حرارتیجنس بدنه اجاق استیل و شیشه ی دارای پوشش آسان تمیز..

44,640,000 ریال قیمت بدون مالیات: 44,640,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S201

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S201

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل مدل S201ابعاد خارجی :  30×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×27.4 سانتی متر شبکه چدنی  و سپر حرارتیجنس بدنه اجاق استیل دارای پوشش آسان تمیز شونده و روغن..

15,530,000 ریال قیمت بدون مالیات: 15,530,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S401

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S401

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل مدل S401ابعاد خارجی :  58×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×55.9 سانتی متر شبکه چدنی  و سپر حرارتیجنس بدنه اجاق استیل دارای پوشش آسان تمیز شونده و روغن..

23,436,000 ریال قیمت بدون مالیات: 23,436,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S501T

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S501T

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل مدل S501Tابعاد خارجی :  86×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×84.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق استیل دارای پوشش آسان تمیز شونده و روغن گیرتعداد شعله ها : 5 شعلهد..

30,597,000 ریال قیمت بدون مالیات: 30,597,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S502T

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S502T

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل مدل S502Tابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×84.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق استیل دارای پوشش آسان تمیز شونده و روغن گیرتعداد شعله ها : 5 شعلهد..

30,597,000 ریال قیمت بدون مالیات: 30,597,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S516

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S516

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل مدل S516ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×84.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق استیل دارای پوشش آسان تمیز شونده و روغن گیرتعداد شعله ها : 5 شعلهدا..

33,201,000 ریال قیمت بدون مالیات: 33,201,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S517

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S517

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل مدل S517ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×84.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق استیل دارای پوشش آسان تمیز شونده و روغن گیرتعداد شعله ها : 5 شعلهدا..

33,201,000 ریال قیمت بدون مالیات: 33,201,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S518

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S518

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل مدل S518ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×84.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق استیل دارای پوشش آسان تمیز شونده و روغن گیرتعداد شعله ها : 5 شعلهدا..

31,341,000 ریال قیمت بدون مالیات: 31,341,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S519

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S519

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل مدل S519ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×84.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق استیل دارای پوشش آسان تمیز شونده و روغن گیرتعداد شعله ها : 5 شعلهدا..

32,085,000 ریال قیمت بدون مالیات: 32,085,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S520D

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S520D

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل مدل S520Dابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×84.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق استیل دارای پوشش آسان تمیز شونده و روغن گیرتعداد شعله ها : 5 شعلهد..

41,757,000 ریال قیمت بدون مالیات: 41,757,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S601

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل S601

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل مدل S601ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×84.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق استیل دارای پوشش آسان تمیز شونده و روغن گیرتعداد شعله ها : 6 شعلهدا..

35,619,000 ریال قیمت بدون مالیات: 35,619,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل SG518

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل SG518

اجاقگاز رومیزی آلتون استیل مدل SG518ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×84.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق استیل دارای پوشش آسان تمیز شونده و روغن گیرتعداد شعله ها : 5 شعلهد..

35,619,000 ریال قیمت بدون مالیات: 35,619,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G201

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G201

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل G201اجاق گاز دو شعله آلتون مخصوص فضای اداری ابعاد خارجی :  30×51 سانتی متر سایز داخلی : 27.4×47.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پوشش آس..

15,252,000 ریال قیمت بدون مالیات: 15,252,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G401

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G401

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل G401ابعاد خارجی :  50×61 سانتی متر سایز داخلی : 55.9×47.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پوشش آسان تمیز شونده برای روغن گیرهاست رنگ شیشه..

23,157,000 ریال قیمت بدون مالیات: 23,157,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G401W

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G401W

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل G401Wابعاد خارجی :  50×61 سانتی متر سایز داخلی : 55.9×47.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پوشش آسان تمیز شونده برای روغن گیرهاست رنگ شیش..

25,110,000 ریال قیمت بدون مالیات: 25,110,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G506

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G506

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل G506ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پوشش آسان تمیز شونده برای روغن گیرهاست رنگ شیشه..

30,225,000 ریال قیمت بدون مالیات: 30,225,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G507

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G507

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل G507ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پوشش آسان تمیز شونده برای روغن گیرهاست رنگ شیشه..

33,945,000 ریال قیمت بدون مالیات: 33,945,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G508

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G508

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل G508ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پوشش آسان تمیز شونده برای روغن گیرهاست رنگ شیشه..

30,225,000 ریال قیمت بدون مالیات: 30,225,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G509

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G509

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل G509ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پوشش آسان تمیز شونده برای روغن گیرهاست رنگ شیشه..

33,945,000 ریال قیمت بدون مالیات: 33,945,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G512

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G512

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل G512دارای هود و فر ست RED LINE ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پوشش آسان تمیز شونده..

36,270,000 ریال قیمت بدون مالیات: 36,270,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G513N

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G513N

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل G513Nابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پوشش آسان تمیز شونده برای روغن گیرهاست رن..

36,270,000 ریال قیمت بدون مالیات: 36,270,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G514

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G514

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل G514ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پوشش آسان تمیز شونده برای روغن گیرهاست رنگ..

38,130,000 ریال قیمت بدون مالیات: 38,130,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G516D

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G516D

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل G516Dابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پوشش آسان تمیز شونده برای روغن گیرهاست رن..

38,781,000 ریال قیمت بدون مالیات: 38,781,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G518D

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G518D

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل G518Dابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پوشش آسان تمیز شونده برای روغن گیرهاست رن..

38,481,000 ریال قیمت بدون مالیات: 38,481,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G520

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G520

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل G520ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر 5 شعله / شیشه سکوریتطرح DEFENDIFLATBURNERسر شعله پلوپز با راندمان بالاسپر حرارت..

45,570,000 ریال قیمت بدون مالیات: 45,570,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G601

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای G601

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل G601ابعاد خارجی :  95×52 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پوشش آس..

34,410,000 ریال قیمت بدون مالیات: 34,410,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای IG516DW

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای IG516DW

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل IG516DWابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی لولایی جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دار..

53,940,000 ریال قیمت بدون مالیات: 53,940,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای IG519F

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای IG519F

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای مدل IG519Fابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی لولایی جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارا..

50,220,000 ریال قیمت بدون مالیات: 50,220,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل GS506

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل GS506

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل مدل GS506ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پ..

31,341,000 ریال قیمت بدون مالیات: 31,341,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل GS508

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل GS508

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل مدل GS508ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پ..

31,341,000 ریال قیمت بدون مالیات: 31,341,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل GS510

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل GS510

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل مدل GS510ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی جنس بدنه اجاق از جنس شیشه دارای پ..

34,410,000 ریال قیمت بدون مالیات: 34,410,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل GS516D

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل GS516D

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل مدل GS516Dابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی لولایی جنس بدنه اجاق از جنس شیشه..

39,897,000 ریال قیمت بدون مالیات: 39,897,000 ریال

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل GS517

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل GS517

اجاقگاز رومیزی آلتون شیشه ای قاب استیل مدل GS517ابعاد خارجی :  90×50 سانتی متر سایز داخلی : 47.4×87.4 سانتی متر سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی لولایی جنس بدنه اجاق از جنس شیشه ..

39,432,000 ریال قیمت بدون مالیات: 39,432,000 ریال

اجاقگاز طرح فر آلتون A6 DB

اجاقگاز طرح فر آلتون A6 DB

اجاقگاز طرح فر آلتون مدل A6 DBاجاقگاز 5 شعله طرح فر مشکیترموگوپل صفر ثانیه (اختیاری)دارای پنل کنترل لمسیشیشه سکوریت نشکندارای تایمر مکانیکیشبکه رویه چدنیفندک خودکار پشت شیردارای پایه های قابل تنظیمدرج..

21,994,500 ریال قیمت بدون مالیات: 21,994,500 ریال

اجاقگاز طرح فر آلتون A6 DTS

اجاقگاز طرح فر آلتون A6 DTS

اجاقگاز طرح فر آلتون مدل A6 DTSاجاقگاز 5 شعله طرح فر استیلابعاد : 88×60×85 سانتی مترترموگوپل صفر ثانیه (اختیاری)دارای پنل کنترل لمسیشیشه سکوریت نشکندارای تایمر مکانیکیشبکه رویه چدنیفندک خودکار پشت شیر..

47,630,000 ریال قیمت بدون مالیات: 47,630,000 ریال

اجاقگاز طرح فر آلتون A6 DTW

اجاقگاز طرح فر آلتون A6 DTW

اجاقگاز طرح فر آلتون مدل A6 DTWاجاقگاز 5 شعله طرح فر سفیدابعاد : 88×60×85 سانتی مترترموگوپل صفر ثانیه (اختیاری)دارای پنل کنترل لمسیشیشه سکوریت نشکندارای تایمر مکانیکیشبکه رویه چدنیفندک خودکار پشت شیرد..

39,692,400 ریال قیمت بدون مالیات: 39,692,400 ریال

اجاقگاز طرح فر آلتون A6 GDTW

اجاقگاز طرح فر آلتون A6 GDTW

اجاقگاز طرح فر آلتون مدل A6 GDTWاجاقگاز 5 شعله طرح فر سفیدابعاد : 88×60×85 سانتی مترترموگوپل صفر ثانیه (اختیاری)دارای پنل کنترل لمسیشیشه سکوریت نشکندارای تایمر مکانیکیشبکه رویه چدنیفندک خودکار پشت شیر..

40,920,000 ریال قیمت بدون مالیات: 40,920,000 ریال

اجاقگاز فردار آلتون A3S

اجاقگاز فردار آلتون A3S

اجاقگاز فردار آلتون مدل A3Sاجاق گاز 5 شعله فردار (استیل)دارای ترموکوپل فوق سریعپنل کنترل لمسیدارای فن گردش هوا در محفظه فرپوشش محفظه فر دارای لعاب آسان تمیز شوندهسیستم تثبیت کننده فشار گازشیشه فر دوجد..

96,800,000 ریال قیمت بدون مالیات: 96,800,000 ریال

نمايش 1 تا 40 از 96 (3 صفحه)
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت