کارال

کارال

مقایسه کالا (0)


تاوه 16 کارال هارد آنادایزد

تاوه 16 کارال هارد آنادایزد

تاوه سایز 16 کارال هارد آنادایزدظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و قاب..

3,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 3,000,000 ریال

تاوه 18 کارال هارد آنادایزد

تاوه 18 کارال هارد آنادایزد

تاوه سایز 18 کارال هارد آنادایزدظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و قاب..

3,450,000 ریال قیمت بدون مالیات: 3,450,000 ریال

تاوه 20 کارال هارد آنادایزد

تاوه 20 کارال هارد آنادایزد

تاوه سایز 20 کارال هارد آنادایزدظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و قاب..

4,350,000 ریال قیمت بدون مالیات: 4,350,000 ریال

تاوه 24 کارال هارد آنادایزد

تاوه 24 کارال هارد آنادایزد

تاوه سایز 24 کارال هارد آنادایزدظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و قاب..

5,450,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,450,000 ریال

تاوه 28 کارال سوپر هاردآنادایز

تاوه 28 کارال سوپر هاردآنادایز

تاوه 28 کارال سوپر هاردآنادایزد مدل لارما با درب پیرکس و زه سیلیکونیظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و ..

7,350,000 ریال قیمت بدون مالیات: 7,350,000 ریال

تاوه 28 کارال سوپر هاردآنادایزد لارما پریمیوم

تاوه 28 کارال سوپر هاردآنادایزد لارما پریمیوم

تاوه 28 کارال سوپر هاردآنادایزد مدل لارما پریمیومظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و قابلیت استفاده از ک..

12,100,000 ریال قیمت بدون مالیات: 12,100,000 ریال

تاوه 28 کارال هارد آنادایزد

تاوه 28 کارال هارد آنادایزد

تاوه سایز 28 کارال هارد آنادایزدظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و قاب..

8,550,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,550,000 ریال

تاوه 34 کارال هارد آنادایزد

تاوه 34 کارال هارد آنادایزد

تاوه سایز 34 کارال هارد آنادایزدظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و قاب..

8,700,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,700,000 ریال

تاوه تک دسته 26 کارال هارد آنادایزد دسته رنگی

تاوه تک دسته 26 کارال هارد آنادایزد دسته رنگی

تاوه تک دسته 26 کارال هارد آنادایزد دسته رنگیظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط و ..

4,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 4,000,000 ریال

تاوه تک دسته 26 کارال هاردآنادایزد

تاوه تک دسته 26 کارال هاردآنادایزد

تاوه تک دسته 26 کارال هاردآنادایزدظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و ق..

3,700,000 ریال قیمت بدون مالیات: 3,700,000 ریال

تاوه تک دسته 30 کارال هاردآنادایزد

تاوه تک دسته 30 کارال هاردآنادایزد

تاوه تک دسته 30 کارال هاردآنادایزدظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و ق..

5,650,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,650,000 ریال

تاوه تک دسته 30 کارال هاردآنادایزد دسته قرمز

تاوه تک دسته 30 کارال هاردآنادایزد دسته قرمز

تاوه تک دسته 30 کارال هاردآنادایزد دسته قرمزظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط و خ..

6,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,000,000 ریال

ست وک هاردآنادایز کارال 3 پارچه سایز 28

ست وک هاردآنادایز کارال 3 پارچه سایز 28

ست وک هاردآنادایز کارال 3 پارچه سایز 28ظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و قابلیت استفاده از کفگیرهای اس..

13,700,000 ریال قیمت بدون مالیات: 13,700,000 ریال

ست وک هاردآنادایز کارال 3 پارچه سایز 34

ست وک هاردآنادایز کارال 3 پارچه سایز 34

ست وک هاردآنادایز کارال 3 پارچه سایز 34ظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و قابلیت استفاده از کفگیرهای اس..

16,100,000 ریال قیمت بدون مالیات: 16,100,000 ریال

سرویس قابلمه سوپر هاردآنادایزد کارال 8.5 پارچه پریمیوم لارما

سرویس قابلمه سوپر هاردآنادایزد کارال 8.5 پارچه پریمیوم لارما

سرویس قابلمه سوپر هاردآنادایزد کارال 8.5 پارچه پرمیوم مدل لارماظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد ..

37,950,000 ریال قیمت بدون مالیات: 37,950,000 ریال

سرویس قابلمه سوپر هاردآنادایزد کارال 8.5 پارچه پریمیوم لارما با درب پیرکس و زه سیلیکونی

سرویس قابلمه سوپر هاردآنادایزد کارال 8.5 پارچه پریمیوم لارما با درب پیرکس و زه سیلیکونی

سرویس قابلمه سوپر هاردآنادایزد کارال 8.5 پارچه پرمیوم مدل لارما درب پیرکس و زه سیلیکونیظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.سرویس قابلمه..

37,950,000 ریال قیمت بدون مالیات: 37,950,000 ریال

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 10پارچه آترینا

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 10پارچه آترینا

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 10 پارچه مدل آتریناظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال..

23,700,000 ریال قیمت بدون مالیات: 23,700,000 ریال

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 11 پارچه آروشا

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 11 پارچه آروشا

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 11 پارچه مدل آروشاظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال ..

28,100,000 ریال قیمت بدون مالیات: 28,100,000 ریال

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 11 پارچه رز

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 11 پارچه رز

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 11 پارچه مدل رزظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گار..

34,550,000 ریال قیمت بدون مالیات: 34,550,000 ریال

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 5 پارچه سارینا

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 5 پارچه سارینا

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 5 پارچه مدل ساریناظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال ..

16,100,000 ریال قیمت بدون مالیات: 16,100,000 ریال

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 8 پارچه دیانا

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 8 پارچه دیانا

سرویس قابلمه هاردآنادایزدکارال 8 پارچه مدل دیاناظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گا..

18,100,000 ریال قیمت بدون مالیات: 18,100,000 ریال

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 8 پارچه رپال

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 8 پارچه رپال

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 8 پارچه مدل رپالظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گا..

27,850,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,850,000 ریال

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 9 پارچه پادیشا قرمز

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 9 پارچه پادیشا قرمز

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال 9 پارچه مدل پادیشا قرمزظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷..

32,200,000 ریال قیمت بدون مالیات: 32,200,000 ریال

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کودک کارال 4 پارچه بنتا

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کودک کارال 4 پارچه بنتا

سرویس قابلمه هاردآنادایزد کودک کارال 4 پارچه مدل بنتاظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ س..

5,650,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,650,000 ریال

سرویس کارد آشپزخانه ۶ پارچه کارال پروشات

سرویس کارد آشپزخانه ۶ پارچه کارال پروشات

سرویس چاقوی آشپزخانه ۶ پارچه کارال مدل پروشاتشامل اقلام ذیل : چاقو سرآشپز 8 اینچیچاقو مخصوص برش 8 اینچیچاقو ساطوری کوچک 5 اینچیچاقو همه کاره 5 اینچیچاقو پوست کن 3.5 اینچی..

13,550,000 ریال قیمت بدون مالیات: 13,550,000 ریال

سرویس کفگیر ملاقه 6 پارچه کارال مدل آرنیکا

سرویس کفگیر ملاقه 6 پارچه کارال مدل آرنیکا

سرویس کفگیر و ملاقه 6 پارچه کارال مدل آرنیکاابعاد بسته‌بندی:46×16×16 سانتی‌متروزن بسته‌بندی:1550 گرمجنس بدنه:استیل 18/10دارای پایهنوع پایه:رومیزیقابلیت شست‌وشوبا ماشین ظرف‌شویی , با دستدارای کفگیر تخت..

11,550,000 ریال قیمت بدون مالیات: 11,550,000 ریال

شیرجوش کارال 14 هارد آنادایزد

شیرجوش کارال 14 هارد آنادایزد

شیرجوش کارال هاردآنادایزد سایز 14ظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و ..

3,550,000 ریال قیمت بدون مالیات: 3,550,000 ریال

قابلمه کارال 16 هاردآنادایزد

قابلمه کارال 16 هاردآنادایزد

قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 16ظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و ..

3,700,000 ریال قیمت بدون مالیات: 3,700,000 ریال

قابلمه کارال 20 سوپرهاردآنادایزد لارما

قابلمه کارال 20 سوپرهاردآنادایزد لارما

قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 20 لارما با در پیرکس و زه سیلیکونیظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.قابلمه کارال هاردآنادایزد دار..

8,550,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,550,000 ریال

قابلمه کارال 20 سوپرهاردآنادایزد پرمیوم لارما

قابلمه کارال 20 سوپرهاردآنادایزد پرمیوم لارما

قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 20 لارما پرمیومظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط..

8,550,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,550,000 ریال

قابلمه کارال 24 سوپرهاردآنادایز پرمیوم لارما

قابلمه کارال 24 سوپرهاردآنادایز پرمیوم لارما

قابلمه کارال هاردآنادایز سایز 24 لارما پرمیومظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط ..

10,100,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,100,000 ریال

قابلمه کارال 28 سوپرهاردآنادایز لارما

قابلمه کارال 28 سوپرهاردآنادایز لارما

قابلمه کارال هاردآنادایز سایز 28 لارما با در پیرکس و زه سیلیکونیظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.قابلمه کارال هاردآنادایزد دارا..

112,800,000 ریال قیمت بدون مالیات: 112,800,000 ریال

قابلمه کارال 28 سوپرهاردآنادایزد پرمیوم لارما

قابلمه کارال 28 سوپرهاردآنادایزد پرمیوم لارما

قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 28 لارما پرمیومظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط..

12,800,000 ریال قیمت بدون مالیات: 12,800,000 ریال

قابلمه کارال 28 هاردآنادایزد

قابلمه کارال 28 هاردآنادایزد

قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 28ظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و ..

8,550,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,550,000 ریال

قابلمه کارال 34 هاردآنادایزد

قابلمه کارال 34 هاردآنادایزد

قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 34ظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.قابلمه کارال هاردآنادایزد دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و ..

12,100,000 ریال قیمت بدون مالیات: 12,100,000 ریال

وک هاردآنادایزد کارال سایز 28

وک هاردآنادایزد کارال سایز 28

وک هاردآنادایزد کارال سایز 28ظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و قابلیت استفاده از کفگیرهای استیل و فلزی..

7,350,000 ریال قیمت بدون مالیات: 7,350,000 ریال

وک هاردآنادایزد کارال سایز 34

وک هاردآنادایزد کارال سایز 34

وک هاردآنادایزد کارال سایز 34ظروف کارال دارنده نشان استاندارد ایران و دارنده تأییدیه از صنایع مونیخ آلمان هست.تابه کارال دارای ۷ سال گارانتی خط و خش بوده و قابلیت استفاده از کفگیرهای استیل و فلزی..

8,700,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,700,000 ریال

ست کفگیر و ملاقه استیل ۶ پارچه کارال مدل ویکتوریا

ست کفگیر و ملاقه استیل ۶ پارچه کارال مدل ویکتوریا

ست کفگیر و ملاقه استیل ۶ پارچه کارال مدل ویکتوریاست کفگیر و ملاقه استیل 6 پارچه کارال مدل ویکتوریا از استیل 10/18  ضدزنگ مطابق با استاندارد بین المللی کیفیت ساخته شدهاست و طرا..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سرویس قابلمه کارال ۱۲پارچه  رپال

سرویس قابلمه کارال ۱۲پارچه رپال

سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد ۱۲ پارچه مدل رپالخارج از خط تـــولـــیدسرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد ۱۲ پارچه مدل رپال شامل ۳ قابلمه و ۲ ماهیتابه و ۱ شیرجوش می باش..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سرویس قابلمه کارال ۸ پارچه آترینا

سرویس قابلمه کارال ۸ پارچه آترینا

سرویس 8 پارچه آترینا (ATRINA)دارای قابلمه سایز 24 (ظرفیت پخت 6 تا 7 نفره)دارای قابلمه سایز 20 (ظرفیت پخت 4 نفره)دارای قابلمه سایز 16 (ظرفیت پخت 2 نفره)دارای تابه دو دسته سایز 24 با..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

نمايش 1 تا 40 از 50 (2 صفحه)
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت