چینی زرین

چینی زرین

مقایسه کالا (0)


سرویس چینی 4 پارچه ظرف ادویه اسپایس

سرویس چینی 4 پارچه ظرف ادویه اسپایس

سرویس چینی 4 پارچه ظرف ادویه اسپایسترکیب سرویس 4 پارچه ظرف ادویه:قطر هر ظرف: 7.5*7.5 سانتی مترارتفاع هر ظرف :5 سانتی متروزن خالص کالا :485 گرموزن با جعبه : 700 گرمبسته بندی جعبه کادویی محکمنوع جنس: چی..

1,600,000 ریال قیمت بدون مالیات: 1,600,000 ریال

سرویس چینی 102 پارچه زرین سپید صدف

سرویس چینی 102 پارچه زرین سپید صدف

سرویس چینی 102 پارچه کامل سپید صدفدرجه:یکتعدادسوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش 3000 سی‌ سی (2 پارچه)تعدادسالاد خوری بزرگ:یک عدد با قطر 25سانتی‌مترتعدادسالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر 14سان..

30,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 30,000,000 ریال

سرویس چینی 102 پارچه میلانو سفید

سرویس چینی 102 پارچه میلانو سفید

سرویس چینی 102 پارچه کامل میلانو سفیددرجه:یکتعدادسوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش 2900 سی‌ سی (2 پارچه)تعدادسالاد خوری بزرگ:یک عدد با قطر 25سانتی‌مترتعدادسالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر 14سانتی..

82,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 82,000,000 ریال

سرویس چینی 102 پارچه کامل خاطره

سرویس چینی 102 پارچه کامل خاطره

سرویس چینی 102 پارچه کامل خاطرهدرجه :یکتعدادسوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش 3000 سی‌ سی (2 پارچه)تعدادسالاد خوری بزرگ:یک عدد با قطر 25سانتی‌مترتعدادسالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر 14سانتی..

31,500,000 ریال قیمت بدون مالیات: 31,500,000 ریال

سرویس چینی 102 پارچه کامل رزفلاور

سرویس چینی 102 پارچه کامل رزفلاور

سرویس چینی 102 پارچه کامل رزفلاوردرجه:یکتعدادسوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش 3000 سی‌ سی (2 پارچه)تعدادسالاد خوری بزرگ:یک عدد با قطر 25سانتی‌مترتعدادسالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر 14سانت..

28,800,000 ریال قیمت بدون مالیات: 28,800,000 ریال

سرویس چینی 102 پارچه کامل سفیدرادیانس

سرویس چینی 102 پارچه کامل سفیدرادیانس

 سرویس چینی 102 پارچه کامل سفیدرادیانسدرجه :یکتعدادسوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش 2900 سی‌ سی (2 پارچه)تعدادسالاد خوری بزرگ:یک عدد با قطر 25سانتی‌مترتعدادسالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر ..

18,500,000 ریال قیمت بدون مالیات: 18,500,000 ریال

سرویس چینی 102 پارچه کامل سپیدار

سرویس چینی 102 پارچه کامل سپیدار

سرویس چینی 102 پارچه کاملدرجه:یکتعدادسوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش 3000 سی‌سی (2 پارچه)تعدادسالاد خوری بزرگ:یک عدد با قطر 25سانتی‌مترتعدادسالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر 14سانتی‌مترتعدا..

32,500,000 ریال قیمت بدون مالیات: 32,500,000 ریال

سرویس چینی 102 پارچه کامل میبد سرمه ای

سرویس چینی 102 پارچه کامل میبد سرمه ای

سرویس چینی 102 پارچه کامل میبد سرمه ایدرجه:یکسوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش 3000 سی‌ سی (2 پارچه)سالاد خوری بزرگ:یک عدد با قطر 25سانتی‌مترسالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر 14سانتی‌متردیس:س..

15,500,000 ریال قیمت بدون مالیات: 15,500,000 ریال

سرویس چینی 102 پارچه کامل پرشیا قرمز

سرویس چینی 102 پارچه کامل پرشیا قرمز

سرویس چینی 102 پارچه کامل پرشیا قرمزسوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش 3000 سی‌ سی (2 پارچه)سالاد خوری بزرگ:یک عدد با قطر 25سانتی‌مترسالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر 14سانتی‌متردیس:سه عدد با ..

32,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 32,000,000 ریال

سرویس چینی 102 پارچه کامل کاپریس

سرویس چینی 102 پارچه کامل کاپریس

سرویس چینی 102 پارچه کامل کاپریسدرجه:یکتعدادسوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش 2900 سی‌ سی (2 پارچه)تعدادسالاد خوری بزرگ:یک عدد با قطر 25سانتی‌مترتعدادسالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر 14سانتی‌مترت..

23,500,000 ریال قیمت بدون مالیات: 23,500,000 ریال

سرویس چینی 102 پارچه کامل گلدن ری

سرویس چینی 102 پارچه کامل گلدن ری

سرویس چینی 102 پارچه کامل گلدن ریدرجه:یکتعدادسوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش 2900 سی‌ سی (2 پارچه)تعدادسالاد خوری بزرگ:یک عدد با قطر 25سانتی‌مترتعدادسالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر 14سانتی‌متر..

73,800,000 ریال قیمت بدون مالیات: 73,800,000 ریال

سرویس چینی 103 پارچه کامل آرتمیس کرم

سرویس چینی 103 پارچه کامل آرتمیس کرم

سرویس چینی 103 پارچه کامل آرتمیس کرمدرجه:یکتعدادسوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 3260 سی سی (2 پارچه)تعدادسالاد خوری بزرگ: دو عدد با قطر 25 سانتی مترتعدادسالاد خوری کوچک: دوازده عدد با ..

54,900,000 ریال قیمت بدون مالیات: 54,900,000 ریال

سرویس چینی 103 پارچه کامل فرانسیس

سرویس چینی 103 پارچه کامل فرانسیس

سرویس چینی 103 پارچه کامل فرانسیسدرجه:یکتعدادسوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 3260 سی سی (2 پارچه)تعدادسالاد خوری بزرگ: دو عدد با قطر 25 سانتی مترتعدادسالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر..

24,300,000 ریال قیمت بدون مالیات: 24,300,000 ریال

سرویس چینی 108 پارچه کامل آرمیتاژ فیروزه ای

سرویس چینی 108 پارچه کامل آرمیتاژ فیروزه ای

سرویس چینی 108 پارچه کامل آرمیتاژ فیروزه ایدرجه:یکتعدادپیاله 18: شش عدد با قطر 18 سانتی مترتعدادپیاله 21: سه عدد با قطر 21 سانتی مترتعدادسوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 2700 سی‌ سی (2 ..

58,500,000 ریال قیمت بدون مالیات: 58,500,000 ریال

سرویس چینی 108 پارچه کامل جنوا

سرویس چینی 108 پارچه کامل جنوا

سرویس چینی 108 پارچه کامل جنوادرجه:یکتعدادپیاله 18: شش عدد با قطر 18 سانتی مترتعدادپیاله21: سه عدد با قطر 21 سانتی مترتعدادسوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 2700 سی‌ سی (2 پارچه)تعدادسال..

27,500,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,500,000 ریال

سرویس چینی 108 پارچه کامل رویال

سرویس چینی 108 پارچه کامل رویال

سرویس چینی 108 پارچه کامل رویالدرجه:یکپیاله 18: شش عدد با قطر 18 سانتی مترپیاله 21: سه عدد با قطر 21 سانتی مترسوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 2700 سی‌ سی (2 پارچه)سالاد خوری بزرگ: ..

36,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 36,000,000 ریال

سرویس چینی 108 پارچه کامل سفید

سرویس چینی 108 پارچه کامل سفید

سرویس چینی 108 پارچه کامل سفیددرجه:یکتعدادپیاله 18: شش عدد با قطر 18 سانتی مترتعدادپیاله21: سه عدد با قطر 21 سانتی مترتعدادسوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 2700 سی‌ سی (2 پارچه)تعدادسال..

20,500,000 ریال قیمت بدون مالیات: 20,500,000 ریال

سرویس چینی 108 پارچه کامل سلطانیه طلایی

سرویس چینی 108 پارچه کامل سلطانیه طلایی

سرویس چینی 108 پارچه کامل سلطانیه طلاییدرجه:یکتعدادپیاله 18: شش عدد با قطر 18 سانتی مترتعدادپیاله 21: سه عدد با قطر 21 سانتی مترتعدادسوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 2700 سی‌ سی (2 پارچ..

80,100,000 ریال قیمت بدون مالیات: 80,100,000 ریال

سرویس چینی 108 پارچه کامل سمرقند

سرویس چینی 108 پارچه کامل سمرقند

سرویس چینی 108 پارچه کامل سمرقنددرجه:یکتعدادپیاله 18: شش عدد با قطر 18 سانتی مترتعدادپیاله21: سه عدد با قطر 21 سانتی مترتعدادسوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 2700 سی‌ سی (2 پارچه)تعدادس..

23,400,000 ریال قیمت بدون مالیات: 23,400,000 ریال

سرویس چینی 108 پارچه کامل سیمرغ

سرویس چینی 108 پارچه کامل سیمرغ

سرویس چینی 108 پارچه کامل سیمرغدرجه:یکتعدادپیاله 18: شش عدد با قطر 18 سانتی مترتعداد پیاله 21: سه عدد با قطر 21 سانتی مترتعداد سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 2700 سی‌ سی (2 ..

18,900,000 ریال قیمت بدون مالیات: 18,900,000 ریال

سرویس چینی 108 پارچه کامل لومیو

سرویس چینی 108 پارچه کامل لومیو

سرویس چینی 108 پارچه کامل لومیودرجه:یکتعدادپیاله 18: شش عدد با قطر 18 سانتی مترتعدادپیاله 21: سه عدد با قطر 21 سانتی مترتعدادسوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 2700 سی‌ سی (2 پارچه)تعدادس..

49,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 49,000,000 ریال

سرویس چینی 108 پارچه کامل پرنسس

سرویس چینی 108 پارچه کامل پرنسس

سرویس چینی 108 پارچه کامل پرنسسدرجه:یکتعدادپیاله: شش عدد با قطر 18 سانتی مترتعدادپیاله: سه عدد با قطر 21 سانتی مترتعدادسوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 2700 سی‌ سی (2 پارچه)تعدادسالاد خ..

36,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 36,000,000 ریال

سرویس چینی 108 پارچه کامل ژانتی فیروزه ای

سرویس چینی 108 پارچه کامل ژانتی فیروزه ای

سرویس چینی 108 پارچه کامل ژانتی فیروزه ایدرجه:یکتعدادپیاله 18: شش عدد با قطر 18 سانتی مترتعدادپیاله21: سه عدد با قطر 21 سانتی مترتعدادسوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 2700 سی‌ سی (2 پار..

234,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 234,000,000 ریال

سرویس چینی 108 پارچه کامل کلوپاترا

سرویس چینی 108 پارچه کامل کلوپاترا

سرویس چینی 108 پارچه کامل کلوپاترادرجه:یکتعدادپیاله 18: شش عدد با قطر 18 سانتی مترتعدادپیاله 21: سه عدد با قطر 21 سانتی مترتعدادسوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 2700 سی‌ سی (2 پارچه)تعد..

134,100,000 ریال قیمت بدون مالیات: 134,100,000 ریال

سرویس چینی 108 پارچه کامل کوئین

سرویس چینی 108 پارچه کامل کوئین

سرویس چینی 108 پارچه کامل کوئیندرجه:یکپیاله 18: شش عدد با قطر 18 سانتی مترپیاله21: سه عدد با قطر 21 سانتی مترسوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 2700 سی‌ سی (2 پارچه)سالاد خوری بزرگ: ..

55,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 55,000,000 ریال

سرویس چینی 108 پارچه کامل گلدن گاردن

سرویس چینی 108 پارچه کامل گلدن گاردن

سرویس چینی 108 پارچه کامل گلدن گاردندرجه:یکتعدادپیاله 18: شش عدد با قطر 18 سانتی مترتعدادپیاله21: سه عدد با قطر 21 سانتی مترتعدادسوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش 2700 سی‌ سی (2 پارچه)تع..

189,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 189,000,000 ریال

سرویس چینی 12 پارچه چای خوری سلطانیه طلایی

سرویس چینی 12 پارچه چای خوری سلطانیه طلایی

سرویس چینی 12 پارچه چای خوری سلطانیه طلاییدرجه:یکتعدادفنجان: شش عدد با قطر 8 سانتی‌متر تعدادنعلبکی: شش عدد با قطر 15 سانتی‌متردیدن دیگرمحصولات مشابه       شماره ..

6,800,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,800,000 ریال

سرویس چینی 12 پارچه چای خوری سیمرغ

سرویس چینی 12 پارچه چای خوری سیمرغ

سرویس چینی 12 پارچه چای خوری سیمرغتعدادفنجان: شش عدد با قطر 8 سانتی‌متر تعدادنعلبکی: شش عدد با قطر 15 سانتی‌متردیدن دیگرمحصولات مشابه  شماره تماس با بخش سفارشات  ادرس ک..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سرویس چینی 18 پارچه چای خوری لومیو

سرویس چینی 18 پارچه چای خوری لومیو

سرویس چینی 18 پارچه چای خوری لومیوتعداد قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش 1300 سی سی (2پارچه)تعدادفنجان: شش عدد با قطر 8 سانتی‌متر تعدادنعلبکی: شش عدد با قطر 15 سانتی‌مترتعدادق..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری ارکیده کواترو

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری ارکیده کواترو

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری ارکیده کواتروتعدادسالاد خوری کوچک: شش عدد با قطر 15 سانتی‌مترتعداددیس: یک عدد با قطر38 (مستطیل) سانتی‌مترتعدادبشقاب غذا خوری: شش عدد با قطر 26 سانتی‌متر..

3,850,000 ریال قیمت بدون مالیات: 3,850,000 ریال

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری رزفلاورکواترو

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری رزفلاورکواترو

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری رزفلاورکواتروتعدادسالاد خوری کوچک: شش عدد با قطر 15 سانتی‌مترتعداددیس:یک عدد با قطر38 (مستطیل) سانتی‌مترتعدادبشقاب غذا خوری: شش عدد با قطر 26 سانتی‌مترت..

9,500,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,500,000 ریال

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سلنا زردکواترو

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سلنا زردکواترو

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سلنا زردکواتروتعدادسالاد خوری کوچک: شش عدد با قطر 15 سانتی‌مترتعداددیس: یک عدد با قطر38 (مستطیل) سانتی‌مترتعدادبشقاب غذا خوری: شش عدد با قطر 26 سانتی‌مت..

6,900,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,900,000 ریال

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سمن کواترو

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سمن کواترو

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری سمنکواتروتعدادسالاد خوری کوچک: شش عدد با قطر 15 سانتی‌مترتعداددیس: یک عدد با قطر38 (مستطیل) سانتی‌مترتعدادبشقاب غذا خوری: شش عدد با قطر 26 سانتی‌مترتعدادبشقا..

9,500,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,500,000 ریال

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری شکوفه گیلاس

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری شکوفه گیلاس

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری شکوفه گیلاسدرجه :یکتعدادسالاد خوری کوچک: شش عدد با قطر 15 سانتی‌مترتعداددیس:یک عدد با قطر38 (مستطیل) سانتی‌مترتعدادبشقاب غذا خوری: شش عدد با قطر 26 سانت..

14,900,000 ریال قیمت بدون مالیات: 14,900,000 ریال

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری مایورکا

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری مایورکا

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری مایورکادرجه:یکتعدادسالاد خوری کوچک: شش عدد با قطر 15 سانتی‌مترتعداددیس: یک عدد با قطر38 (مستطیل) سانتی‌مترتعدادبشقاب غذا خوری: شش عدد با قطر 26 سانتی‌مت..

6,200,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,200,000 ریال

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری مون بلان

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری مون بلان

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری مون بلانتعدادسالاد خوری کوچک: شش عدد با قطر 15 سانتی‌مترتعداددیس: یک عدد با قطر38 (مستطیل) سانتی‌مترتعدادبشقاب غذا خوری: شش عدد با قطر 26 سانتی‌مترتعداد..

6,900,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,900,000 ریال

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری والنسیا ارغوانی کواترو

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری والنسیا ارغوانی کواترو

سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری والنسیا ارغوانیکواترودرجه:یکتعدادسالاد خوری کوچک: شش عدد با قطر 15 سانتی‌مترتعداددیس: یک عدد با قطر38 (مستطیل) سانتی‌مترتعدادبشقاب غذا خوری: شش عدد با ق..

9,500,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,500,000 ریال

سرویس چینی 28 پارچه غذاخوری اصفهان

سرویس چینی 28 پارچه غذاخوری اصفهان

سرویس چینی 28 پارچه غذاخوری اصفهانتعدادسالاد خوری کوچک: شش عدد با قطر 14سانتی‌مترتعداددیس: دو عدد (با قطر 38 سانتی‌متر و 42 سانتی متر)تعدادبشقاب غذا خوری: شش عدد با قطر 25 سانتی‌مترتعدا..

6,500,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,500,000 ریال

سرویس چینی 28 پارچه غذاخوری خاطره

سرویس چینی 28 پارچه غذاخوری خاطره

سرویس چینی 28 پارچه غذاخوری خاطرهدرجه:یکتعدادسالاد خوری کوچک: شش عدد با قطر 14سانتی‌مترتعداددیس: دو عدد (با قطر 38 سانتی‌متر و 42 سانتی متر)تعدادبشقاب غذا خوری: شش عدد با قطر 25 سانتی‌م..

9,700,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,700,000 ریال

سرویس چینی 28 پارچه غذاخوری رزفلاور

سرویس چینی 28 پارچه غذاخوری رزفلاور

سرویس چینی 28 پارچه غذاخوری رزفلاوردرجه:یکتعدادسالاد خوری کوچک: شش عدد با قطر 14سانتی‌مترتعداددیس: دو عدد با قطر (42 × 1) + (38 × 1) سانتی‌مترتعدادبشقاب غذا خوری: شش عدد با قطر 25 سانتی..

10,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,000,000 ریال

نمايش 1 تا 40 از 75 (2 صفحه)
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت