پارس استیل

مقایسه کالا (0)


زودپز 4 لیتر پارس استیل شایا

زودپز 4 لیتر پارس استیل شایا

زودپز 4 لیترپارس استیل مدل شایادارای نشان استاندارد ملی ایرانتولید جمهوری اسلامی ایرانظرفیت 4 لیترجنس بدنه استیل نگیر و بسیار مستحکمدارای دستگیره های یکطرفهقابلیت باز و بسته شدن بسیار ساده و راحت و ای..

12,850,000 ریال قیمت بدون مالیات: 12,850,000 ریال

زودپز 6 لیتر پارس استیل 602

زودپز 6 لیتر پارس استیل 602

زودپز 6 لیترپارس استیل تک دستهدارای نشان استاندارد ملی ایرانتولید جمهوری اسلامی ایرانظرفیت 6 لیترجنس بدنه استیل نگیر و بسیار مستحکمدارای دستگیره های یکطرفهقابلیت باز و بسته شدن بسیار ساده و راحت و ایم..

9,950,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,950,000 ریال

زودپز 6 لیتر پارس استیل شایا

زودپز 6 لیتر پارس استیل شایا

زودپز 6 لیترپارس استیل مدل شایادارای نشان استاندارد ملی ایرانتولید جمهوری اسلامی ایرانظرفیت 6 لیترجنس بدنه استیل نگیر و بسیار مستحکمدارای دستگیره های یکطرفهقابلیت باز و بسته شدن بسیار ساده و راحت و ای..

13,880,000 ریال قیمت بدون مالیات: 13,880,000 ریال

زودپز 3 لیتر پارس استیل

زودپز 3 لیتر پارس استیل

زودپز 3 لیتر پارس استیلدارای نشان استاندارد ملی ایرانتولید جمهوری اسلامی ایرانجنس بدنه از استیل نگیر و بسیار مستحکمدارای دستگیره های یکطرفهقابلیت باز و بسته شدن بسیار ساده و راحت و ایمندارای سوپاپ اطم..

7,380,000 ریال قیمت بدون مالیات: 7,380,000 ریال

زودپز 4.5 لیتر پارس استیل 450 ساده

زودپز 4.5 لیتر پارس استیل 450 ساده

زودپز 4.5 لیترپارس استیلدارای نشان استاندارد ملی ایرانتولید جمهوری اسلامی ایرانظرفیت 4.5 لیترجنس بدنه استیل نگیر و بسیار مستحکمدارای دستگیره های یکطرفهقابلیت باز و بسته شدن بسیار ساده و راحت و ایمندار..

8,550,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,550,000 ریال

زودپز 4.5 لیتر پارس استیل 451

زودپز 4.5 لیتر پارس استیل 451

زودپز 4.5 لیترپارس استیل تک دستهدارای نشان استاندارد ملی ایرانتولید جمهوری اسلامی ایرانظرفیت 4.5 لیترجنس بدنه استیل نگیر و بسیار مستحکمدارای دستگیره های یکطرفهقابلیت باز و بسته شدن بسیار ساده و راحت و..

8,980,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,980,000 ریال

زودپز 4.5 لیتر پارس استیل 452

زودپز 4.5 لیتر پارس استیل 452

زودپز 4.5 لیترپارس استیل تک دستهدارای نشان استاندارد ملی ایرانتولید جمهوری اسلامی ایرانظرفیت 4.5 لیترجنس بدنه استیل نگیر و بسیار مستحکمدارای دستگیره های یکطرفهقابلیت باز و بسته شدن بسیار ساده و راحت و..

9,380,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,380,000 ریال

زودپز 4.5 لیتر پارس استیل 453

زودپز 4.5 لیتر پارس استیل 453

زودپز 4.5 لیترپارس استیل تک دستهدارای نشان استاندارد ملی ایرانتولید جمهوری اسلامی ایرانظرفیت 4.5 لیترجنس بدنه استیل نگیر و بسیار مستحکمدارای دستگیره های یکطرفهقابلیت باز و بسته شدن بسیار ساده و راحت و..

8,980,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,980,000 ریال

زودپز 2  قلو پارس استیل

زودپز 2 قلو پارس استیل

زودپز 2 قلو پارس استیل تکدستهزود پز 6 لیتری + زود پز 4 لیتریدارای نشان استاندارد ملی ایرانتولید جمهوری اسلامی ایرانجنس بدنه از استیل نگیر و بسیار مستحکمدارای دستگیره های یکطرفهقابلیت باز و بسته شدن بس..

13,950,000 ریال قیمت بدون مالیات: 13,950,000 ریال

زودپز 6 لیتر پارس استیل 600 ساده

زودپز 6 لیتر پارس استیل 600 ساده

زودپز 6 لیترپارس استیل تک دستهدارای نشان استاندارد ملی ایرانتولید جمهوری اسلامی ایرانظرفیت 6 لیترجنس بدنه استیل نگیر و بسیار مستحکمدارای دستگیره های یکطرفهقابلیت باز و بسته شدن بسیار ساده و راحت و ایم..

8,900,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,900,000 ریال

زودپز 6 لیتر پارس استیل 601

زودپز 6 لیتر پارس استیل 601

زودپز 6 لیترپارس استیل تک دستهدارای نشان استاندارد ملی ایرانتولید جمهوری اسلامی ایرانظرفیت 6 لیترجنس بدنه استیل نگیر و بسیار مستحکمدارای دستگیره های یکطرفهقابلیت باز و بسته شدن بسیار ساده و راحت و ایم..

9,650,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,650,000 ریال

زودپز 6 لیتر پارس استیل 603

زودپز 6 لیتر پارس استیل 603

زودپز 6 لیترپارس استیل تک دستهدارای نشان استاندارد ملی ایرانتولید جمهوری اسلامی ایرانظرفیت 6 لیترجنس بدنه استیل نگیر و بسیار مستحکمدارای دستگیره های یکطرفهقابلیت باز و بسته شدن بسیار ساده و راحت و ایم..

9,650,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,650,000 ریال

زودپز 7 لیتر پارس استیل 701

زودپز 7 لیتر پارس استیل 701

زودپز 7 لیترپارس استیل تک دستهدارای نشان استاندارد ملی ایرانتولید جمهوری اسلامی ایرانظرفیت 7 لیترجنس بدنه استیل نگیر و بسیار مستحکمدارای دستگیره های یکطرفهقابلیت باز و بسته شدن بسیار ساده و راحت و ایم..

11,600,000 ریال قیمت بدون مالیات: 11,600,000 ریال

زودپز 7 لیتر پارس استیل 702

زودپز 7 لیتر پارس استیل 702

زودپز 7 لیترپارس استیل تک دستهدارای نشان استاندارد ملی ایرانتولید جمهوری اسلامی ایرانظرفیت 7 لیترجنس بدنه استیل نگیر و بسیار مستحکمدارای دستگیره های یکطرفهقابلیت باز و بسته شدن بسیار ساده و راحت و ایم..

12,280,000 ریال قیمت بدون مالیات: 12,280,000 ریال

نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت