اسنوا

اسنوا

مقایسه کالا (0)


اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی SI-13223

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی SI-13223

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی مدل SI-13223اطلاعات بیشترنوع محصول : Ceranتعداد شعله : 2 عددتعداد پلوپز : 0عرض محصول : ۵۲۰ میلیمترطول محصول : ۲۹۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیم..

50,670,000 ریال قیمت بدون مالیات: 50,670,000 ریال

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی SI-13225

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی SI-13225

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی مدل SI-13225اطلاعات بیشترنوع محصول : Ceran تعداد شعله : 2 عددتعداد پلوپز : 0 عرض محصول : ۵۲۰ میلیمترطول محصول۲۹۰ میلیمترارتفاع محصول۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی۶۰۰ می..

64,660,000 ریال قیمت بدون مالیات: 64,660,000 ریال

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی SI-16422

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی SI-16422

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی مدل SI-16422اطلاعات بیشترنوع محصول : Ceranتعداد شعله : 4 عددتعداد پلوپز : 0عرض محصول : ۵۲۰ میلیمترطول محصول : ۵۹۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیم..

85,020,000 ریال قیمت بدون مالیات: 85,020,000 ریال

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی SI-16424

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی SI-16424

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی مدل SI-16424اطلاعات بیشترنوع محصول : Ceranتعداد شعله : 4 عددتعداد پلوپز : 0عرض محصول : ۵۲۰ میلیمترطول محصول :۵۹۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیمت..

108,530,000 ریال قیمت بدون مالیات: 108,530,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل G-114

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل G-114

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدل G-114اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 3 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 60سانتی مترارتفاع محصول :  7 سانتی مترعرض بسته بن..

13,360,000 ریال قیمت بدون مالیات: 13,360,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19501

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19501

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19501اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول : 7 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

37,340,000 ریال قیمت بدون مالیات: 37,340,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19503

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19503

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19503اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول : 7 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

34,280,000 ریال قیمت بدون مالیات: 34,280,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19504

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19504

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19504اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول : 7 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

34,280,000 ریال قیمت بدون مالیات: 34,280,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19505

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19505

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19505اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 90 سانتی مترارتفاع محصول :8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 س..

33,260,000 ریال قیمت بدون مالیات: 33,260,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19506

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19506

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19506 اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول :7 سانتی مترعرض بسته بندی ..

32,940,000 ریال قیمت بدون مالیات: 32,940,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19507

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19507

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19507 اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 90 سانتی مترارتفاع محصول :8 سانتی مترعرض بسته بندی ..

33,960,000 ریال قیمت بدون مالیات: 33,960,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19508

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19508

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19508 اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 90 سانتی مترارتفاع محصول :8 سانتی مترعرض بسته بندی ..

33,960,000 ریال قیمت بدون مالیات: 33,960,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19518

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19518

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19518اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 50 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول :  7 سانتی مترعرض بسته بندی..

42,430,000 ریال قیمت بدون مالیات: 42,430,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19519

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19519

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19519اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 50 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول :  7 سانتی مترعرض بسته بندی..

41,760,000 ریال قیمت بدون مالیات: 41,760,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19520

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19520

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19520اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول :  7 سانتی مترعرض بسته بندی..

41,430,000 ریال قیمت بدون مالیات: 41,430,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19521

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19521

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19521اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول :  7 سانتی مترعرض بسته بندی..

41,430,000 ریال قیمت بدون مالیات: 41,430,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19564

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19564

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19564اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 89 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی ..

27,020,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,020,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19565

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19565

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19565اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 89 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

27,550,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,550,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19566

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19566

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19566اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 89 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

27,140,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,140,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19567

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19567

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19567اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 89 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

27,160,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,160,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19568

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19568

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19568اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 89 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

26,810,000 ریال قیمت بدون مالیات: 26,810,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19569

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19569

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19569اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 89 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

27,070,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,070,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19570

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19570

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19570اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 89 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

27,140,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,140,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19571

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19571

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19571اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

27,160,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,160,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19572

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19572

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19572اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

27,320,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,320,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-209

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-209

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-209اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 4 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول :۵۲۰ میلیمترطول محصول : ۶۴۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ م..

28,280,000 ریال قیمت بدون مالیات: 28,280,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-210

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-210

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-210اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 4 عددتعداد پلوپز : 2عرض محصول : ۴۱۰ میلیمترطول محصول : ۱۰۵ میلیمترارتفاع محصول : ۸۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیم..

32,220,000 ریال قیمت بدون مالیات: 32,220,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-211

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-211

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-211اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 4 عددتعداد پلوپز : 0عرض محصول : ۵۲ سانتی مترطول محصول : ۶۰ سانتی مترعمق محصول : ۶۰ سانتی مترارتفاع محصول :۷ سان..

28,280,000 ریال قیمت بدون مالیات: 28,280,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-212

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-212

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-212اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 3 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵2۰ میلیمترطول محصول : 600 میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیم..

23,710,000 ریال قیمت بدون مالیات: 23,710,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-213

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-213

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-213اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 2 عددتعداد پلوپز : 0عرض محصول : ۵۰۰ میلیمترطول محصول : ۳۰۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ ..

19,180,000 ریال قیمت بدون مالیات: 19,180,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-214

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-214

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-214اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 1 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵۲۰ میلیمترطول محصول : ۳۰۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیم..

16,120,000 ریال قیمت بدون مالیات: 16,120,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-217

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-217

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-217اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 5 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵۲۰ میلیمترطول محصول : ۹۰۰ میلیمترارتفاع محصول : ۸۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیم..

37,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 37,000,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-218

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-218

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-218اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 5 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵۲۰ میلیمترطول محصول : ۹۰۰ میلیمترارتفاع محصول : ۸۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیم..

37,000,000 ریال قیمت بدون مالیات: 37,000,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای SG-13255

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای SG-13255

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل SG-13255اطلاعات بیشترنوع محصول :شیشه ایتعداد شعله : 2 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵1۰ میلیمترطول محصول : 30۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰..

27,050,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,050,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای SG-19509

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای SG-19509

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل SG-19509اطلاعات بیشترنوع محصول :شیشه ایتعداد شعله : 5 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵1۰ میلیمترطول محصول : 90۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰..

36,920,000 ریال قیمت بدون مالیات: 36,920,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای SG-19510

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای SG-19510

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل SG-19510اطلاعات بیشترنوع محصول :شیشه ایتعداد شعله : 5 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵1۰ میلیمترطول محصول : 86۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰..

37,920,000 ریال قیمت بدون مالیات: 37,920,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای SG-19511

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای SG-19511

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل SG-19511اطلاعات بیشترنوع محصول :شیشه ایتعداد شعله : 5 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵1۰ میلیمترطول محصول : 86۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰..

37,600,000 ریال قیمت بدون مالیات: 37,600,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای SG-19512

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای SG-19512

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل SG-19512اطلاعات بیشترنوع محصول :شیشه ایتعداد شعله : 5 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵1۰ میلیمترطول محصول : 86۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰..

37,600,000 ریال قیمت بدون مالیات: 37,600,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای SG-19513

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای SG-19513

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل SG-19513اطلاعات بیشترنوع محصول :شیشه ایتعداد شعله : 5 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵1۰ میلیمترطول محصول : 86۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰..

30,900,000 ریال قیمت بدون مالیات: 30,900,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای SG-19514

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای SG-19514

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل SG-19514اطلاعات بیشترنوع محصول :شیشه ایتعداد شعله : 5 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵0۰ میلیمترطول محصول : 86۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰..

43,850,000 ریال قیمت بدون مالیات: 43,850,000 ریال

نمايش 1 تا 40 از 107 (3 صفحه)
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت