اسنوا

مقایسه کالا (0)


اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی SI-13223

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی SI-13223

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی مدل SI-13223اطلاعات بیشترنوع محصول : Ceranتعداد شعله : 2 عددتعداد پلوپز : 0عرض محصول : ۵۲۰ میلیمترطول محصول : ۲۹۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیم..

43,870,000 ریال قیمت بدون مالیات: 43,870,000 ریال

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی SI-13225

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی SI-13225

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی مدل SI-13225اطلاعات بیشترنوع محصول : Ceran تعداد شعله : 2 عددتعداد پلوپز : 0 عرض محصول : ۵۲۰ میلیمترطول محصول۲۹۰ میلیمترارتفاع محصول۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی۶۰۰ می..

55,980,000 ریال قیمت بدون مالیات: 55,980,000 ریال

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی SI-16422

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی SI-16422

اجاقگاز القایی اسنوا سرامیکی مدل SI-16422اطلاعات بیشترنوع محصول : Ceranتعداد شعله : 4 عددتعداد پلوپز : 0عرض محصول : ۵۲۰ میلیمترطول محصول : ۵۹۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیم..

73,610,000 ریال قیمت بدون مالیات: 73,610,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل G-114

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل G-114

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدل G-114اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 3 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 60سانتی مترارتفاع محصول :  7 سانتی مترعرض بسته بن..

12,100,000 ریال قیمت بدون مالیات: 12,100,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19501

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19501

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19501اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول : 7 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

33,870,000 ریال قیمت بدون مالیات: 33,870,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19503

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19503

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19503اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول : 7 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

31,100,000 ریال قیمت بدون مالیات: 31,100,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19504

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19504

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19504اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول : 7 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

31,100,000 ریال قیمت بدون مالیات: 31,100,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19505

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19505

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19505اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 90 سانتی مترارتفاع محصول :8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 س..

30,170,000 ریال قیمت بدون مالیات: 30,170,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19506

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19506

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19506 اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول :7 سانتی مترعرض بسته بندی ..

29,880,000 ریال قیمت بدون مالیات: 29,880,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19507

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19507

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19507 اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 90 سانتی مترارتفاع محصول :8 سانتی مترعرض بسته بندی ..

30,800,000 ریال قیمت بدون مالیات: 30,800,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19508

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19508

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19508 اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 90 سانتی مترارتفاع محصول :8 سانتی مترعرض بسته بندی ..

30,800,000 ریال قیمت بدون مالیات: 30,800,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19518

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19518

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19518اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 50 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول :  7 سانتی مترعرض بسته بندی..

38,490,000 ریال قیمت بدون مالیات: 38,490,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19519

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19519

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19519اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 50 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول :  7 سانتی مترعرض بسته بندی..

37,870,000 ریال قیمت بدون مالیات: 37,870,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19520

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19520

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19520اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول :  7 سانتی مترعرض بسته بندی..

37,580,000 ریال قیمت بدون مالیات: 37,580,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19521

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19521

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19521اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول :  7 سانتی مترعرض بسته بندی..

37,580,000 ریال قیمت بدون مالیات: 37,580,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19564

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19564

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19564اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 89 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی ..

24,510,000 ریال قیمت بدون مالیات: 24,510,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19565

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19565

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19565اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 89 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

24,980,000 ریال قیمت بدون مالیات: 24,980,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19566

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19566

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19566اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 89 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

24,620,000 ریال قیمت بدون مالیات: 24,620,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19567

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19567

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19567اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 89 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

24,640,000 ریال قیمت بدون مالیات: 24,640,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19568

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19568

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19568اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 89 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

24,310,000 ریال قیمت بدون مالیات: 24,310,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19569

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19569

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19569اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 89 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

24,550,000 ریال قیمت بدون مالیات: 24,550,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19570

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19570

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19570اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 89 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

24,620,000 ریال قیمت بدون مالیات: 24,620,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19571

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19571

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19571اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

24,640,000 ریال قیمت بدون مالیات: 24,640,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19572

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل SS-19572

اجاقگاز صفحه ای اسنوا استیل مدلSS-19572اطلاعات بیشترنوع محصول : استیلتعداد شعله : 5 عددتعداد پلو پز : 1 عددعرض محصول : 51 سانتی مترطول محصول : 86 سانتی مترارتفاع محصول : 8 سانتی مترعرض بسته بندی : 60 ..

24,770,000 ریال قیمت بدون مالیات: 24,770,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-209

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-209

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-209اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 4 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول :۵۲۰ میلیمترطول محصول : ۶۴۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ م..

25,640,000 ریال قیمت بدون مالیات: 25,640,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-210

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-210

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-210اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 4 عددتعداد پلوپز : 2عرض محصول : ۴۱۰ میلیمترطول محصول : ۱۰۵ میلیمترارتفاع محصول : ۸۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیم..

29,230,000 ریال قیمت بدون مالیات: 29,230,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-211

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-211

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-211اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 4 عددتعداد پلوپز : 0عرض محصول : ۵۲ سانتی مترطول محصول : ۶۰ سانتی مترعمق محصول : ۶۰ سانتی مترارتفاع محصول :۷ سان..

25,640,000 ریال قیمت بدون مالیات: 25,640,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-212

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-212

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-212اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 3 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵2۰ میلیمترطول محصول : 600 میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیم..

21,510,000 ریال قیمت بدون مالیات: 21,510,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-213

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-213

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-213اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 2 عددتعداد پلوپز : 0عرض محصول : ۵۰۰ میلیمترطول محصول : ۳۰۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ ..

17,400,000 ریال قیمت بدون مالیات: 17,400,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-214

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-214

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-214اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 1 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵۲۰ میلیمترطول محصول : ۳۰۰ میلیمترارتفاع محصول : ۷۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیم..

14,620,000 ریال قیمت بدون مالیات: 14,620,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-217

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-217

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-217اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 5 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵۲۰ میلیمترطول محصول : ۹۰۰ میلیمترارتفاع محصول : ۸۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیم..

33,560,000 ریال قیمت بدون مالیات: 33,560,000 ریال

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-218

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای G-218

اجاقگاز صفحه ای اسنوا شیشه ای مدل G-218اطلاعات بیشترنوع محصول : شیشه ایتعداد شعله : 5 عددتعداد پلوپز : 1عرض محصول : ۵۲۰ میلیمترطول محصول : ۹۰۰ میلیمترارتفاع محصول : ۸۰ میلیمترعرض بسته‌بندی : ۶۰۰ میلیم..

33,560,000 ریال قیمت بدون مالیات: 33,560,000 ریال

نمايش 1 تا 32 از 106 (4 صفحه)
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت