بهاز کالا

مقایسه کالا (0)


 سرویس جهیزیه 23 پارچه استیل مشکی در پلیمری

سرویس جهیزیه 23 پارچه استیل مشکی در پلیمری

سرویس جهیزیه 23 پارچه استیل مشکی در پلیمریابعادکل:وزن۲۰کیلوگرم*ارتفاع۵۱   سانتیمتر*طول۷۰  سانتیمتر*عرض: ۶۷  سانتیمترسطل برنج پیمان..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

 سرویس جهیزیه 23 پارچه تمــام اســتیـل

سرویس جهیزیه 23 پارچه تمــام اســتیـل

 سرویس جهیزیه 23 پارچه تمــام اســتیـلابعادکل:وزن :۲۰   کیلوگرم*ارتفاع: ۵۱   سانتیمتر*طول: ۷۰  سانتیمتر*عرض: ۶۷  سانتیمت..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

 سرویس جهیزیه 23پارچه استیل مشکی در فلزی

سرویس جهیزیه 23پارچه استیل مشکی در فلزی

 سرویس جهیزیه 23پارچه استیل مشکی در فلزیابعادکل:وزن۲۰کیلوگرم*ارتفاع: ۵۱   سانتیمتر*8طول:۷۰  سانتیمتر*عرض:۶۷  سانتیمترسطل برنج..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

 سرویس جهیزیه 40پارچه استیل مشکی در فلزی

سرویس جهیزیه 40پارچه استیل مشکی در فلزی

 سرویس جهیزیه 40پارچه استیل مشکی در فلزیابعاد کل:وزن ۲۴.۵کیلوگرم*ارتفاع۵۱   سانتیمتر*طول۷۰  سانتیمتر*عرض۶۷  سانتیمترسطل برنج ..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

ترازو استیل کفه پلیمری

ترازو استیل کفه پلیمری

ترازو استیل کفه پلیمریابعاد:ارتفاع ۳۰۰ میلیمتر*طول  ۲۲۸   میلیمتر*عرض ۱۸۵میلیمتر*وزن ۱۷۳۰ گرم اندازه گیری از ۲۵ گرم تا ۵ کیلوگرمدارای ح..

750,000 ریال قیمت بدون مالیات: 750,000 ریال

ترازوی فلزی سفید

ترازوی فلزی سفید

ترازوی فلزی سفید  ابعاد:ارتفاع ۳۰۰ میلیمتر*طول  ۲۲۸   میلیمتر*عرض ۱۸۵میلیمتر*وزن ۱۷۳۰ گرم اندازه گیری از ۲۵ گرم تا ۵ کیلوگرمدارای ..

450,000 ریال قیمت بدون مالیات: 450,000 ریال

جای قاشق و چنگال سفید

جای قاشق و چنگال سفید

جای قاشق و چنگال سفید  ابعاد:ارتفاع ۱۵۸میلیمتر*طول ۲۰۳ میلیمتر *عرض ۱۱۷میلیمتر*وزن ۳۷۰ گرم..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

جای قاشق و چنگال سفید مشکی

جای قاشق و چنگال سفید مشکی

جای قاشق و چنگال سفید مشکی ابعاد:ارتفاع ۱۵۸میلیمتر*طول ۲۰۳ میلیمتر *عرض ۱۱۷میلیمتر*وزن ۳۷۰ گرم..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

جای قاشق و چنگال مشکی

جای قاشق و چنگال مشکی

جای قاشق و چنگال مشکی ابعاد:ارتفاع ۱۵۸میلیمتر*طول ۲۰۳ میلیمتر *عرض ۱۱۷میلیمتر*وزن ۳۷۰ گرم..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سرویس ادویه مشبک استیل سفید

سرویس ادویه مشبک استیل سفید

سرویس ادویه مشبک استیل سفید ابعاد:ارتفاع با ظرف شیشه ای ۱۵۰میلیمتر*ارتفاع قاب۹۰ میلیمتر*طول ۲۱۰ میلیمتر*عرض ۱۳۵میلیمتر*وزن۱۲۷۰ گرمدارای ۶ ظرف شیش..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سرویس ادویه مشبک استیل مشکی

سرویس ادویه مشبک استیل مشکی

سرویس ادویه مشبک استیل مشکیابعاد:ارتفاع با ظرف شیشه ای ۱۵۰میلیمتر*ارتفاع قاب۹۰ میلیمتر*طول ۲۱۰ میلیمتر*عرض ۱۳۵میلیمتر*وزن۱۲۷۰ گرمدارای ۶ ظرف شیشه ایمج..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سرویس ادویه مشبک سفید

سرویس ادویه مشبک سفید

سرویس ادویه مشبک سفید ابعاد:ارتفاع با ظرف شیشه ای ۱۵۰میلیمتر*ارتفاع قاب۹۰ میلیمتر*طول ۲۱۰ میلیمتر*عرض ۱۳۵میلیمتر*وزن۱۲۷۰ گرمدارای ۶ ظرف شیشه ایمج..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سرویس جانانی استیل سفید در پلیمری

سرویس جانانی استیل سفید در پلیمری

سرویس جانانی استیل سفید در پلیمری ابعاد :ارتفاع ۱۸۸ میلیمتر*طول  ۴۶۰میلیمتر*عرض ۲۵۳میلیمتر*وزن ۳۴۰۰ گرممجهز به ۳ قوطی برای کاربردهای مختلفقا..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سرویس جانانی استیل مشکی در فلزی

سرویس جانانی استیل مشکی در فلزی

سرویس جانانی استیل مشکی در فلزی ابعاد :ارتفاع ۱۸۸ میلیمتر*طول  ۴۶۰میلیمتر*عرض ۲۵۳میلیمتر*وزن ۳۴۰۰ گرممجهز به ۳ قوطی برای کاربردهای مختلفقابل..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سرویس جانانی استیل مشکی در پلیمری

سرویس جانانی استیل مشکی در پلیمری

سرویس جانانی استیل مشکی در پلیمری ابعاد :ارتفاع ۱۸۸ میلیمتر*طول  ۴۶۰میلیمتر*عرض ۲۵۳میلیمتر*وزن ۳۴۰۰ گرممجهز به ۳ قوطی برای کاربردهای مختلفقا..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سرویس جانانی سفید در فلزی

سرویس جانانی سفید در فلزی

سرویس جانانی سفید در فلزی ابعاد :ارتفاع ۱۸۸ میلیمتر*طول  ۴۶۰میلیمتر*عرض ۲۵۳میلیمتر*وزن ۳۴۰۰ گرممجهز به ۳ قوطی برای کاربردهای مختلفقابلیت نصب..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سرویس جهیزیه 10 پارچه استیل مشکی در فلزی

سرویس جهیزیه 10 پارچه استیل مشکی در فلزی

سرویس جهیزیه 10 پارچه استیل مشکی در فلزی ابعادکل:وزن ۱۰  کیلوگرم*ارتفاع:۴۴.۵ سانتیمتر*طول: ۷۹  سانتیمتر*عرض:۳۴  سانتیمترسطل برنج س..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سرویس جهیزیه 10 پارچه تمام استیل

سرویس جهیزیه 10 پارچه تمام استیل

سرویس جهیزیه 10 پارچه تمام استیل ابعاد کل:وزن۱۰  کیلوگرم*ارتفاع:۴۴.۵   سانتیمتر*طول: ۷۹  سانتیمتر*عرض: ۳۴  سانتیمتر سطل ..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سطل 14 لیتری پدالدار BZ71 استیل

سطل 14 لیتری پدالدار BZ71 استیل

سطل 14 لیتری پدالدار BZ71 استیلابعاد دستگاه:ارتفاع۴۲۵ میلیمتر*قطر 280ملیمتر*وزن2160 گرم قابلیت باز شدن درب تا ۱۰۰ درجهایست درب هنگام تخلیه زبالهد..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

سطل برنج بدون پیمانه استیل

سطل برنج بدون پیمانه استیل

سطل برنج بدون پیمانه استیل ابعاد:ارتفاع ۳۹۵ میلیمتر*قطر ۲۸۰ میلیمتر*وزن ۱۸۵۰ گرمبهداشتی و محافظ در برابر حشراتظرفیت :۱۲ کیلوگرممحصولی مناسب برای ..

0 ریال قیمت بدون مالیات: 0 ریال

نمايش 1 تا 20 از 56 (3 صفحه)
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت