بهاز کالا

مقایسه کالا (0)


 سرویس جهیزیه 23 پارچه استیل مشکی بهازکالا

سرویس جهیزیه 23 پارچه استیل مشکی بهازکالا

سرویس جهیزیه 23 پارچه استیل مشکی در پلیمریابعادکل:وزن۲۰کیلوگرم*ارتفاع۵۱   سانتیمتر*طول۷۰  سانتیمتر*عرض: ۶۷  سانتیمترتعدادسطل برنج ..

19,199,000 ریال قیمت بدون مالیات: 19,199,000 ریال

 سرویس جهیزیه 23 پارچه تمــام اســتیـل بهاز کالا

سرویس جهیزیه 23 پارچه تمــام اســتیـل بهاز کالا

سرویس جهیزیه 23 پارچه تمــام اســتیـلتعدادسطل برنج پمانه: ۱ عدد  تعدادسطل قند: ۱ عدد  تعدادسطل روغن: ۱ عددتعدادقوطی حبوبات:۴عددتعد..

20,844,000 ریال قیمت بدون مالیات: 20,844,000 ریال

 سرویس جهیزیه 23پارچه استیل مشکی بهاز کالا

سرویس جهیزیه 23پارچه استیل مشکی بهاز کالا

 سرویس جهیزیه 23پارچه استیل مشکی در فلزیابعادکل:وزن۲۰کیلوگرم*ارتفاع: ۵۱   سانتیمتر*8طول:۷۰  سانتیمتر*عرض:۶۷  سانتیمترتعدادسطل..

19,199,000 ریال قیمت بدون مالیات: 19,199,000 ریال

ترازو استیل کفه پلیمری

ترازو استیل کفه پلیمری

ترازو استیل کفه پلیمریابعاد:ارتفاع ۳۰۰ میلیمتر*طول  ۲۲۸   میلیمتر*عرض ۱۸۵میلیمتر*وزن ۱۷۳۰ گرم اندازه گیری از ۲۵ گرم تا ۵ کیلوگرمدارای ح..

953,000 ریال قیمت بدون مالیات: 953,000 ریال

ترازوی فلزی سفید

ترازوی فلزی سفید

ترازوی فلزی سفید  ابعاد:ارتفاع ۳۰۰ میلیمتر*طول  ۲۲۸   میلیمتر*عرض ۱۸۵میلیمتر*وزن ۱۷۳۰ گرم اندازه گیری از ۲۵ گرم تا ۵ کیلوگرمدارای ..

680,000 ریال قیمت بدون مالیات: 680,000 ریال

جای قاشق و چنگال سفید

جای قاشق و چنگال سفید

جای قاشق و چنگال سفید  ابعاد:ارتفاع ۱۵۸میلیمتر*طول ۲۰۳ میلیمتر *عرض ۱۱۷میلیمتر*وزن ۳۷۰ گرمدیدن دیگرمحصولات مشابهشماره تماس با بخش سفارشاتادر..

276,000 ریال قیمت بدون مالیات: 276,000 ریال

جای قاشق و چنگال سفید مشکی

جای قاشق و چنگال سفید مشکی

جای قاشق و چنگال سفید مشکی ابعاد:ارتفاع ۱۵۸میلیمتر*طول ۲۰۳ میلیمتر *عرض ۱۱۷میلیمتر*وزن ۳۷۰ گرم    دیدن دیگرمحصولات مشابه ..

276,000 ریال قیمت بدون مالیات: 276,000 ریال

جای قاشق و چنگال مشکی

جای قاشق و چنگال مشکی

جای قاشق و چنگال مشکی ابعاد:ارتفاع ۱۵۸میلیمتر*طول ۲۰۳ میلیمتر *عرض ۱۱۷میلیمتر*وزن ۳۷۰ گرمدیدن دیگرمحصولات مشابهشماره تماس با بخش سفارشاتادر..

276,000 ریال قیمت بدون مالیات: 276,000 ریال

سرویس ادویه مشبک استیل سفید

سرویس ادویه مشبک استیل سفید

سرویس ادویه مشبک استیل سفید ابعاد:ارتفاع با ظرف شیشه ای ۱۵۰میلیمتر*ارتفاع قاب۹۰ میلیمتر*طول ۲۱۰ میلیمتر*عرض ۱۳۵میلیمتر*وزن۱۲۷۰ گرمدارای ۶ ظرف شیش..

1,483,000 ریال قیمت بدون مالیات: 1,483,000 ریال

سرویس ادویه مشبک استیل مشکی

سرویس ادویه مشبک استیل مشکی

سرویس ادویه مشبک استیل مشکیابعاد:ارتفاع با ظرف شیشه ای ۱۵۰میلیمتر*ارتفاع قاب۹۰ میلیمتر*طول ۲۱۰ میلیمتر*عرض ۱۳۵میلیمتر*وزن۱۲۷۰ گرمدارای ۶ ظرف شیشه ایمج..

1,483,000 ریال قیمت بدون مالیات: 1,483,000 ریال

سرویس ادویه مشبک سفید

سرویس ادویه مشبک سفید

سرویس ادویه مشبک سفید ابعاد:ارتفاع با ظرف شیشه ای ۱۵۰میلیمتر*ارتفاع قاب۹۰ میلیمتر*طول ۲۱۰ میلیمتر*عرض ۱۳۵میلیمتر*وزن۱۲۷۰ گرمدارای ۶ ظرف شیشه ایمج..

838,000 ریال قیمت بدون مالیات: 838,000 ریال

سرویس جانانی استیل سفید در پلیمری

سرویس جانانی استیل سفید در پلیمری

سرویس جانانی استیل سفید در پلیمری ابعاد :ارتفاع ۱۸۸ میلیمتر*طول  ۴۶۰میلیمتر*عرض ۲۵۳میلیمتر*وزن ۳۴۰۰ گرممجهز به ۳ قوطی برای کاربردهای مختلفقا..

4,073,000 ریال قیمت بدون مالیات: 4,073,000 ریال

سرویس جانانی استیل مشکی در فلزی

سرویس جانانی استیل مشکی در فلزی

سرویس جانانی استیل مشکی در فلزی ابعاد :ارتفاع ۱۸۸ میلیمتر*طول  ۴۶۰میلیمتر*عرض ۲۵۳میلیمتر*وزن ۳۴۰۰ گرممجهز به ۳ قوطی برای کاربردهای مختلفقابل..

4,147,000 ریال قیمت بدون مالیات: 4,147,000 ریال

سرویس جانانی استیل مشکی در پلیمری

سرویس جانانی استیل مشکی در پلیمری

سرویس جانانی استیل مشکی در پلیمری ابعاد :ارتفاع ۱۸۸ میلیمتر*طول  ۴۶۰میلیمتر*عرض ۲۵۳میلیمتر*وزن ۳۴۰۰ گرممجهز به ۳ قوطی برای کاربردهای مختلفقا..

4,073,000 ریال قیمت بدون مالیات: 4,073,000 ریال

سرویس جانانی سفید در فلزی

سرویس جانانی سفید در فلزی

سرویس جانانی سفید در فلزی ابعاد :ارتفاع ۱۸۸ میلیمتر*طول  ۴۶۰میلیمتر*عرض ۲۵۳میلیمتر*وزن ۳۴۰۰ گرممجهز به ۳ قوطی برای کاربردهای مختلفقابلیت نصب..

2,198,000 ریال قیمت بدون مالیات: 2,198,000 ریال

سرویس جهیزیه 10 پارچه استیل مشکی در فلزی

سرویس جهیزیه 10 پارچه استیل مشکی در فلزی

سرویس جهیزیه 10 پارچه استیل مشکی در فلزی ابعادکل:وزن ۱۰  کیلوگرم*ارتفاع:۴۴.۵ سانتیمتر*طول: ۷۹  سانتیمتر*عرض:۳۴  سانتیمترسطل برنج س..

10,094,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,094,000 ریال

سرویس جهیزیه 10 پارچه تمام استیل

سرویس جهیزیه 10 پارچه تمام استیل

سرویس جهیزیه 10 پارچه تمام استیل ابعاد کل:وزن۱۰  کیلوگرم*ارتفاع:۴۴.۵   سانتیمتر*طول: ۷۹  سانتیمتر*عرض: ۳۴  سانتیمتر سطل ..

11,206,000 ریال قیمت بدون مالیات: 11,206,000 ریال

سطل برنج بدون پیمانه استیل

سطل برنج بدون پیمانه استیل

سطل برنج بدون پیمانه استیل ابعاد:ارتفاع ۳۹۵ میلیمتر*قطر ۲۸۰ میلیمتر*وزن ۱۸۵۰ گرمبهداشتی و محافظ در برابر حشراتظرفیت :۱۲ کیلوگرممحصولی مناسب برای ..

2,711,000 ریال قیمت بدون مالیات: 2,711,000 ریال

سطل برنج بدون پیمانه استیل مشکی درفلزی

سطل برنج بدون پیمانه استیل مشکی درفلزی

سطل برنج بدون پیمانه استیل مشکی در فلزی ابعاد:ارتفاع۳۹۵ میلیمتر*قطر۲۸۰ میلیمتر*وزن ۱۸۵۰ گرممحصولی بهداشتی و محافظ در برابر حشراتدارای ظرفیت ..

2,539,000 ریال قیمت بدون مالیات: 2,539,000 ریال

سطل برنج بدون پیمانه سفید براق در فلزی

سطل برنج بدون پیمانه سفید براق در فلزی

سطل برنج بدون پیمانه سفید براق در فلزی ابعاد:ارتفاع۳۹۵ میلیمتر*قطر۲۸۰ میلیمتر*وزن ۱۸۵۰ گرممحصولی بهداشتی و محافظ در برابر حشراتدارای ظرفیت  ..

1,254,000 ریال قیمت بدون مالیات: 1,254,000 ریال

نمايش 1 تا 20 از 50 (3 صفحه)
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت